Vliegasunie is partner van MVO

MVO staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en is een integrale visie op een duurzame bedrijfsvoering. Een maatschappelijk verantwoord ondernemend bedrijf maakt bij iedere bedrijfsbeslissing een afweging tussen de verschillende maatschappelijke en economische effecten hiervan en houdt hierbij rekening met stakeholderbelangen. Elke bedrijfsbeslissing heeft immers invloed op de stakeholders (belanghebbenden) van een bedrijf. Dat kunnen medewerkers of klanten zijn, maar bijvoorbeeld ook omwonenden, leveranciers, investeerders en  ‘de maatschappij’ in algemene zin.

 

Wat betekent dit voor Vliegasunie?

Vliegasunie maakt deel uit van het partnernetwerk van MVO Nederland. Samen met 22 andere bedrijven en 7 brancheorganisaties uit de betonketen hebben wij de Green Deal Verduurzaming Beton 1.0  ondertekend.

 

Wij streven naar maximale recycling van onze eigen afvalstoffen, we stimuleren flexwerken en carpoolen en we streven continu naar reductie van onze eigen carbon footprint.

Duurzaam en Verantwoord Inkopen maakt onderdeel uit van het beleid van Vliegasunie.

 

Onze beleidsverklaring en privacybeleid staan vermeld onder Downloads.