Kwaliteit

Een hechte samenwerking met onze partners voeren we bij Vliegasunie hoog in het vaandel. Goed en zorgvuldig overleg en heldere afspraken spelen daarin een cruciale rol. Alleen op die manier is het mogelijk om aan de wensen van afnemers te voldoen. Om de kwaliteit van onze producten te waarborgen en nieuwe toepassingen mogelijk te maken, onderhouden wij bovendien goede contacten met onderzoeksinstituten en zusterorganisaties in binnen- en buitenland.

 

Enerzijds richten we ons daartoe intensief op onderzoek en verdergaande kwaliteitsverbetering, anderzijds op een op maat gesneden dienstverlening aan onze klanten. Dat wil zeggen: een optimale afstemming van planning, organisatie en middelen waardoor de producten via de beste weg, op het juiste moment en in passende hoeveelheden bij de klant worden afgeleverd.

 

Onze consistente werkwijze is vastgelegd in ons managementsysteem gebaseerd op de ISO9001- en ISO14001-normen en resulteert in certificaten op onze producten (CE, KOMO, etc, etc.). De certificaten zijn te vinden onder Downloads.