Beleidsverklaringen

Beleidsverklaringen

 

Beleidsverklaring Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, Veiligheid, Gezondheid, Kwaliteit en Milieu

  

Vliegasunie B.V. ziet Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen als een essentieel fundament van de onderneming. Wij streven daarbij naar een maatschappelijk verantwoorde balans tussen economische belangen en de effecten van ons handelen op mens en milieu.

  

Privacybeleid Vliegasunie B.V.

 

Binnen Vliegasunie B.V. wordt gewerkt met persoonsgegevens van  medewerkers en (keten)partners en deze moeten erop kunnen vertrouwen dat de onderneming zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat. De onderneming is zich hiervan bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole.

 

 

Onze volledige MVO-SHEQ-beleidsverklaring en privacybeleid staan vermeld onder Downloads