Disclaimer

Vliegasunie B.V. heeft deze website met veel zorg samengesteld, en streeft ernaar te bewerkstelligen dat alle gegevens op deze website steeds correct, volledig en actueel zijn. Het is echter mogelijk dat op de website incorrecte, onvolledige of niet-actuele gegevens voorkomen.

Vliegasunie B.V. is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van of die verband houdt met (het gebruik van) deze website, (het gebruik van) incorrecte, onvolledige of niet-actuele gegevens op deze website, of het verspreiden van genoemde gegevens via internet.